Haptonomie in bedrijf

Haptonomie Time Out:
Creatief maatwerk in preventie en re-integratie

 
Haptonomie gaat over de relatie van de mens tot zichzelf en tot zijn leefwereld, en is daarmee breder dan 'het individu'. Oók in de individuele begeleiding. Haptonomie maakt onder meer gebruik van contact- en ervaringsoefeningen, waardoor heel direct concreet en tastbaar wordt wat er speelt, én hoe het anders kan.


Wat kan Haptonomie betekenen voor een bedrijf?

Werk kan topsport zijn: soms is een time out nodig, individueel of met het team. Tijd om te ‘resetten’.
Een ‘haptonomie-time-out’ is een goed idee bij:
- Langdurig (te) hoge werkdruk
- Conflictsituaties
- Problemen in communicatie en/of samenwerking
- Overspannenheid/burn out
- Langdurig of veelvuldig verzuim
- Hoge mate van uitval binnen het bedrijf
- Re-integratie

"Vertel me iets en het waait door me heen.
Laat me iets zien en ik weet het morgen nog.
Laat me iets voelen en ik weet het mijn hele leven.
~ Lao Tse

Cursussen, workshops met div. thema’s: Anders omgaan met spanning en stress, omgaan met grenzen, Praktisch Mediteren op de werkvloer.


Mens in balans • Werk in balans • Bedrijf in balans

Fysiek en emotioneel in balans zijn, beter ‘in je vel zitten’, betere onderlinge communicatie, betere werksfeer betekent: beter functioneren, betere resultaten, betere productiviteit, meer tevredenheid, minder ziekteverzuim. We kennen het allemaal: als je je goed voelt, goed in je vel zit, dan werk je lekkerder, efficiënter, meer gefocust en beter geconcentreerd en de communicatie met de mensen om je heen verloopt beter en makkelijker.

Individueel: Haptonomie-Time-Out heeft inmiddels ruim 30 jaar ervaring met ziektepreventie en re-integratie, met name op het gebied van spanning, stress en burn-out. Het biedt coaching en therapie voor mensen die dreigen uit te vallen, en om mensen zo snel mogelijk - en vooral zo goed mogelijk - weer terug in het arbeidsproces te helpen. Haptonomie werkt mens-gericht en ervaringsgericht.

Ook een cursus of een workshop Praktisch mediteren kan zijn vruchten afwerpen in een bedrijf. Deze cursus is gebaseerd op Haptonomie en Mindfulness, en biedt zowel meditaties van ca. 20-30 minuten, als korte meditaties voor ‘tussen de bedrijven door’.

Haptonomie Time Out werkt kleinschalig, en is gericht op kleine bedrijven. Flexibel, en heel snel inzetbaar.

Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn? Neem vrijblijvend contact op, telefonisch of via het contactformulier.

Contact!